0 საკითხი
აირჩიეთ გვერდი

კონფიდენციალურობა

ძალაში შესვლის თარიღი: 1 წლის 2017 აგვისტო

ამ კონფიდენციალურობის შესახებ ინფორმაცია ასახავს EVER-POWER GROUP CO., LTD- ს კონფიდენციალურობის პრაქტიკას. და ჩვენი ვებ-გვერდი: https://www.ever-power.net. კონფიდენციალურობის შესახებ ეს შეტყობინება ვრცელდება მხოლოდ ამ ვებ – გვერდის მიერ შეგროვებულ ინფორმაციაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვა რამ არის მითითებული. ის გაცნობებთ შემდეგს:

  • რა ინფორმაციას ვაგროვებთ;
  • ვისთანაა გაზიარებული;
  • როგორ შეიძლება მისი გამოსწორება;
  • როგორ არის დაცული;
  • როგორ მოხდება პოლიტიკის ცვლილებების კომუნიკაცია;
  • როგორ მივმართოთ პრობლემებს პირადი მონაცემების ბოროტად გამოყენების შესახებ.

ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენების და გაზიარება

ჩვენ ვართ ერთადერთი მფლობელები შეგროვებული ინფორმაცია ამ საიტზე. ჩვენ მხოლოდ ხელი მიუწვდება / შეაგროვოს ინფორმაცია, რომ თქვენ ნებით მოგვცემს ფოსტით ან სხვა პირდაპირი კონტაქტის თქვენ. ჩვენ არ ვყიდით და არ ვაქირავებთ ამ ინფორმაციას არავის.

ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას, რომ გიპასუხოთ, თუ რა მიზეზით დაგვიკავშირდით. ჩვენ არ გავუზიარებთ თქვენს ინფორმაციას ჩვენს ორგანიზაციის გარეთ არსებულ მესამე პირს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საჭიროა თქვენი მოთხოვნის შესრულება, მაგალითად, შეკვეთის გაგზავნა.

თუ არ კითხულობენ, არ, ჩვენ შეიძლება დაგიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მომავალში გითხრათ სპეციალური, ახალი პროდუქციის ან მომსახურების, ან ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

თქვენი წვდომა და კონტროლი ინფორმაცია

ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უარი თქვათ ჩვენს მომავალ კონტაქტებზე. ამის გაკეთება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, ჩვენს ვებგვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის ან ტელეფონის ნომრის საშუალებით დაგვიკავშირდეთ:

  • ნახეთ, თუ რა მონაცემები გვაქვს თქვენს შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
  • შეცვალეთ / შეასწოროთ ნებისმიერი მონაცემები თქვენს შესახებ.
  • ჩვენ წაშალეთ ნებისმიერი მონაცემები, რომელსაც ჩვენ შესახებ.
  • გამოხატეთ ნებისმიერი შეშფოთება თქვენი მონაცემების გამოყენებასთან დაკავშირებით

რეგისტრაცია

ამ ვებსაიტის გამოყენების მიზნით, პირველ რიგში, მომხმარებელმა უნდა შეავსოს რეგისტრაციის ფორმა. რეგისტრაციის დროს მომხმარებელს მოეთხოვება გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება (მაგალითად, სახელი და ელ.ფოსტის მისამართი). ეს ინფორმაცია გამოიყენება თქვენთან დაკავშირებულ ჩვენს პროდუქტზე / მომსახურებაზე, რომლითაც თქვენ გამოთქვით ინტერესი. თქვენი სურვილისამებრ შეიძლება მოგაწოდოთ დემოგრაფიული ინფორმაცია (მაგალითად, სქესი ან ასაკი) თქვენს შესახებ, მაგრამ ეს არ არის საჭირო.

ბრძანებები

ჩვენ ვითხოვთ ინფორმაციას თქვენგან ჩვენი შეკვეთის ფორმაზე. ჩვენგან შესაძენად უნდა მიუთითოთ საკონტაქტო ინფორმაცია (მაგ. სახელი და გადაზიდვის მისამართი) და ფინანსური ინფორმაცია (მაგალითად, საკრედიტო ბარათის ნომერი, ვარგისიანობის ვადა). ეს ინფორმაცია გამოიყენება ბილინგის მიზნებისთვის და თქვენი შეკვეთების შესავსებად. თუ შეკვეთის დამუშავება ვერ შეგვექმნება, ამ ინფორმაციას გამოვიყენებთ, რომ დაგიკავშირდეთ.

გაზიარება

ჩვენ ჩვენს პარტნიორებსა და რეკლამენტებს ვუზიარებთ საერთო დემოგრაფიულ ინფორმაციას. ეს არ უკავშირდება პირად ინფორმაციას, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი ინდივიდუალური პიროვნების იდენტიფიცირება.

და / ან:

ჩვენ ვიყენებთ საზღვარგარეთ გაგზავნილ კომპანიას შეკვეთების გასაგზავნად, და საკრედიტო ბარათების გადამამუშავებელი კომპანია, მომხმარებლებს საქონლისა და მომსახურებისთვის გადასახადი. ეს კომპანიები არ ინახავს, ​​იზიარებს, ინახავს და არ იყენებს პირადობის იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას რაიმე სხვა მიზნებისათვის, შეკვეთის შევსების მიღმა.

და / ან:

ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვა მხარესთან, რომ მოგვაწოდოთ კონკრეტული მომსახურება. როდესაც მომხმარებელი დარეგისტრირდება ამ სერვისებზე, ჩვენ გავუზიარებთ სახელებს, ან სხვა საკონტაქტო ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია მესამე მხარისთვის, რომ უზრუნველყოს ეს მომსახურება. ამ მხარეებს არ აქვთ უფლება გამოიყენონ პირადად იდენტიფიცირებული ინფორმაცია, გარდა ამ სერვისების მიწოდებისა.

უსაფრთხოების

ჩვენ მიიღოს ზომები, რათა დავიცვათ თქვენი ინფორმაცია. როცა მონაცემების გასაცვლელად მეშვეობით ნახვა, თქვენი ინფორმაცია დაცულია როგორც ამჟამად და ფორუმზე.

სადაც კი ვაგროვებთ სენსიტიურ ინფორმაციას (მაგალითად, საკრედიტო ბარათის მონაცემებს), ეს ინფორმაცია დაშიფრულია და უსაფრთხო გზით გადმოგვდის. ამის გადამოწმება შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის ბოლოში დახურული დაბლოკვის ხატის ძებნით, ან ვებ – გვერდის მისამართის დასაწყისში „https“ - ის ძებნით.

მიუხედავად იმისა, რომ შიფრაციას ვიყენებთ ინტერნეტით გადაცემული მგრძნობიარე ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ ასევე ვიცავთ თქვენს ინფორმაციას ხაზგარეშე რეჟიმში. მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომელთაც ინფორმაცია სჭირდებათ კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად (მაგ. ბილინგი ან მომხმარებელთა მომსახურება), უფლება აქვთ წვდომა მიიღონ პიროვნულად ამოცნობილ ინფორმაციაზე. კომპიუტერები / სერვერები, რომლებზეც ვინახავთ პერსონალურად ამოცნობილ ინფორმაციას, დაცულია უსაფრთხო გარემოში.

cookies

ჩვენ ამ საიტზე ვიყენებთ "ქუქი-ფაილებს". ფუნთუშა არის მონაცემის მონაკვეთი, რომელიც ინახება საიტის ვიზიტორის მყარ დისკზე, რათა დაგვეხმაროს ჩვენი საიტის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაში და ჩვენს საიტზე განმეორებითი ვიზიტორების იდენტიფიცირებაში. მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილს თქვენი იდენტიფიკაციისთვის, თქვენ აღარ მოგიწევთ პაროლის შეყვანა ერთზე მეტჯერ, რითაც დაზოგავთ დროს ჩვენს საიტზე ყოფნის დროს. ქუქი – ფაილებს ასევე საშუალებას მოგვცემს თვალყური ადევნოთ ჩვენი მომხმარებლების ინტერესებს, რათა გავაუმჯობესოთ გამოცდილება ჩვენს საიტზე. ქუქი-ფაილის გამოყენება არანაირად არ უკავშირდება ჩვენს საიტზე არსებულ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას.

ზოგიერთ ჩვენს ბიზნეს პარტნიორს შეუძლია გამოიყენოს ქუქი – ფაილები ჩვენს საიტზე (მაგალითად, რეკლამის განმთავსებლები). ამასთან, ჩვენ ამ ქუქი-ფაილებზე წვდომა და კონტროლი არ გვაქვს.

ბმულები

ეს ვებ – გვერდი შეიცავს სხვა საიტების ბმულებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ამგვარი საიტების შინაარსზე ან კონფიდენციალურობის პრაქტიკაზე. ჩვენ ჩვენს მომხმარებლებს ვურჩევთ, რომ იცოდნენ ჩვენი საიტის დატოვებისას და წაიკითხონ ნებისმიერი საიტის კონფიდენციალურობის დებულებები, რომელიც აგროვებს პირად ამოცნობას.

გამოკითხვები და კონკურსები

დროდადრო ჩვენი საიტი ინფორმაციას გამოკითხვის ან კონკურსების საშუალებით ითხოვს. ამ გამოკითხვებში ან კონკურსებში მონაწილეობა მთლიანად ნებაყოფლობითია და შეგიძლიათ აირჩიოთ მონაწილეობა მიიღოთ თუ არა და, შესაბამისად, გაამჟღავნოთ ეს ინფორმაცია. მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს საკონტაქტო ინფორმაციას (მაგალითად, სახელი და ტრანსპორტირების მისამართი) და დემოგრაფიული ინფორმაცია (მაგალითად, საფოსტო კოდი, ასაკის დონე). საკონტაქტო ინფორმაცია გამოყენებული იქნება გამარჯვებულთა ინფორმირების და პრიზების შესახებ. კვლევის შესახებ ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ამ საიტის მონიტორინგის ან გამოყენების და კმაყოფილების გაუმჯობესების მიზნით.

შეტყობინებების შეტანის შესახებ

როდესაც კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში შეიტანება მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მიუთითეთ, თუ როგორ შეატყობინებთ მომხმარებლებს.

კანონით გათვალისწინებული სხვა დებულებები

უამრავი სხვა დებულება ან / და პრაქტიკა შეიძლება საჭირო გახდეს კანონების, საერთაშორისო ხელშეკრულებების ან ინდუსტრიული პრაქტიკის შედეგად. თქვენზეა დამოკიდებული, თუ რომელი დამატებითი პრაქტიკის დაცვაა საჭირო და / ან დამატებითი ინფორმაციის გამჟღავნება. გთხოვთ, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოთ კალიფორნიის ონლაინ კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ კანონში (CalOPPA), რომელიც ხშირად შესწორებულია და ახლა შეიცავს ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნას „ნუ ადევნებ თვალყურს“ სიგნალებს.

თუ გრძნობთ, რომ ჩვენ არ ვიცავთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, დაუყოვნებლივ უნდა დაგვიკავშირდეთ ელ.ფოსტით [ელ.ფოსტით დაცულია] .

Pin It on Pinterest