0 საკითხი
აირჩიეთ გვერდი

გადაცემა ჩემთან ახლოს დამზადებულია ჩინეთში - ჩანაცვლებითი ნაწილები - Ajmer India Coupling Giicl სერიაში უმაღლესი ხარისხის

Gear ჩემთან ახლოს დამზადებულია ჩინეთში - ჩანაცვლებითი ნაწილები - Ajmer India Coupling Giicl სერიაში უმაღლესი ხარისხის

ჩვენ - EPG ვთანამშრომლობთ bigge EPT გადაცემათა კოლოფსა და ძრავებზე, vee ამძრავებზე, ტაიმინგის საკინძებზე, შეერთებებსა და გადაცემებზე, ჩინეთში 5 მრავალფეროვანი ფილიალით. გაცილებით მეტი ინფორმაციისთვის: მობილური / whatsapp / telegram / კაკაო us: 0086 ~ 13083988828 13858117778 0571 88828

Curved კბილის აპარატურის დაწყვილება სერია დაწყვილება გარე კბილი შეიძლება იყოს ოპტიმისტური და უარყოფითი ასამბლეის მისაღებად 3 მრავალფეროვანი ღერძული სიგრძე, მოსახერხებელი მყიდველის გამოყენება
კბილის ცერცვის მოწესრიგება, საერთო მუშაობის გაზრდა, კბილის შემოთავაზების დატვირთვისგან თავის დაღწევა, ასევე შემცირება ხარვეზი და რადიალური ხვრელი და ტრანსმისიის ბალანსის გაძლიერება.
იგივე ტექნიკური მახასიათებლის კომპონენტები ურთიერთშემცვლელდება, წარმოების და გამოყენების ოპტიმიზაციისთვის
EPT დაწყვილება ზედაპირის დამუშავების კონკრეტულ მეთოდთან ან საფარის უსაფრთხოებასთან, მისი კოროზიის წინააღმდეგობის გასაზრდელად
იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ EPT ძირითადი აწყობა და დემონტაჟი ხდება, შესაკრავები არის გალვანური ფუნქცია, ყიდვა კოროზიის თავიდან ასაცილებლად და ვერ ახერხებს ღია კოსტიუმების გახევას
EPT შესაერთებელი პროდუქტები დაკომპლექტებულია ტელ: + 86 ~ ცამეტი 0571 88828y დამზადებულია საკუთარი წარმოების საშუალებით, რაც უზრუნველყოფს გარანტიას კარგი ხარისხისა და გადაზიდვის დროს, EPT ხსნარის მთლიანობასა და EPT– ს ხარჯზე.

 

ზომა ძრავის მაქს ჭაბურღილის დიმიზია მმ-ში Fat Grease
Nm RPM max წუთი A B C D F H J M Hole KG KG
G2001 710 7000 ორმოცდაათი ცამეტი 115 89 ორმოცდასამი სამოცდაცხრა 84 თოთხმეტი 39 51 სამ ოთხი .6 .04
G2002 1800 6500 სამოცდა ხუთი 20 149 102 49 86 ერთი ნულოვანი ხუთი 19 ორმოცდარვა 61 სამ ცხრა .1 .07
G2003 4000 6300 სამოცდათვრამეტი 26 178 127 62 ერთი ნულოვანი ხუთი 127 19 59 სამოცდაშვიდი 3 16 .113
G2004 7500 4000 ოთხმოცდათვრამეტი 32 213 159 77 131 ას ორმოცდახუთი 21.8 სამოცდათორმეტი 92 5 ოცდაათი .22
G2005 15000 3800 111 39 240 188 91 152 ას ოთხმოცი 21.8 ოთხმოცდა ოთხი 107 ხუთ ორმოცდაოთხი .36
G2006 20000 3350 134 ორმოცდათერთმეტი 280 219 106 178 211 28.4 98 ას ოცდაათი 6 69 .55
G2007 30000 2500 160 სამოცდა ოთხი 318 247 121 210 245 28.four 111 ას ორმოცდახუთი ექვსი 98 .ცხრა
G2008 42000 2100 183 სამოცდაშვიდი 346 278 ას ოცდათხუთმეტი 235 274 28.4 123 166 რვა 140 1
G2009 50000 2000 ორასი 89 389 314 153 254 206 38. ერთი 141 183 რვა ორასი 1.ორმოცდაშვიდი
G2571 71000 1850 220 102 425 344 168 279 334 38. ერთი 158 204 რვა 355 ორი .22
G2011 90000 1750 244 ას თხუთმეტი 457 384 188 305 366 25.4 169 229 8 310 2. თვრამეტი
G2012 112000 1650 264 120 497 424 207 321 396 28.4 175 247 10 498 3. შვიდი
G2013 180000 1500 289 127 527 452 220 356 425 28.4 196 267 ათი 608 4.35
G2014 250000 1300 321 135 580 496 241 430 522 35 210 301 12 799 ხუთი.9
G2015 355000 1200 365 ას ორმოცდახუთი 644 534 260 490 582 35 230 330 12 1176 რვა.სამი
G2016 500000 1050 401 155 726 574 278 540 654 42 245 358 თექვსმეტი 1698 ათი.ცხრა
G2017 560000 950 454 165 775 616 299 580 695 42 258 389 თექვსმეტი 1959 ცამეტი. რვა

ზომა ძრავის მაქს ჭაბურღილის დიმიზია მმ-ში Სხეულის წონა Grease
Nm RPM max წუთი A B C D F H J L M Q Hole KG KG
G2101 710 7000 ორმოცდაათი ცამეტი ას თხუთმეტი 89 ორმოცდასამი 69 84 თოთხმეტი 39 38  51 38.9844 სამ ოთხი .6 .03
G2102 1800 6500 სამოცდა ხუთი 20 149 102 ორმოცდაცხრა 86 ას ხუთი 19 48 48  სამოცდაერთი 48.9804 3 ცხრა .1 .06
G2103 4000 6300 სამოცდათვრამეტი 26 178 127 სამოცდაორი ას ხუთი 127 19 ორმოცდაცხრამეტი 61  სამოცდაშვიდი 61.9752 3 16 .09
G2104 7500 4000 ოთხმოცდათვრამეტი 32 213 159 სამოცდაშვიდი 131 ას ორმოცდახუთი 21.8 სამოცდათორმეტი 75  ოთხმოცდათორმეტი სამოცდათექვსმეტი .9692 ხუთ 28 .თვრამეტი
G2105 15000 3800 111 39 240 188 ოთხმოცდაერთი 152 ას ოთხმოცი 21.8 ოთხმოცდა ოთხი 89  107 91.8554 5 ორმოცდახუთი .29
G2106 20000 3350 134 ორმოცდათერთმეტი 280 219 106 178 211 28.4 ოთხმოცდათვრამეტი 104  130 106.9964 ექვსი 69 .ორმოცდახუთი
G2107 30000 2500 160 სამოცდა ოთხი 318 247 121 210 245 28.4 111 119  ას ორმოცდახუთი 122.1374 6 103 .78
G2108 42000 2100 183 სამოცდაშვიდი 346 278 135 235 274 28.four 123 132  166 136.269 რვა ას ორმოცდახუთი .ორმოცდაორი
G2109 50000 2000 ორასი 89 389 314 153 254 206 38.1 141 150  183 ას ორმოცდა ხუთი .9376 რვა 207 1.42
G2110 71000 1850 220 102 425 344 168 279 334 38.1 158 165  204 171.2256 რვა 378 1.85
G2111 90000 1750 244 115 457 384 188 305 366 ოცდახუთი .4 169 184  229 191.6096 8 335 ორი .18
G2112 112000 1650 264 ას ოცი 497 424 207 321 396 28.4 ას სამოცდათხუთმეტი 203  247 210.9744 10 524 ორი. ოთხმოცდაშვიდი
G2113 180000 1500 289 127 527 452 220 356 425 28.four 196 216  267 226.38 ათი 745 3.88
G2114 250000 1300 321 ას ოცდათხუთმეტი 580 496 241 430 522 35 210 236  301 247.989 თორმეტი 974 4. ოთხმოცდა ხუთი
G2115 355000 1200 365 145 644 534 260 490 582 35 230 255  330 267.54 12 1465 7.6
G2116 500000 1050 401 ას ორმოცდახუთი 726 574 278 540 654 42 245 272  358 288.7864 16 1985 9.ორი
G2117 560000 950 454 165 775 616 299 580 695 ორმოც ორ 258 293  389 310.6012 16 2214 10. ხუთი

 

ზომა ნომინალური მაქს როტაცია ზოგადი განზომილებები Fat Fat მომენტი Grease
ძრავის ძრავის შეზღუდვა მმ-ში მაქს მინ ინერცია Fat
Nm Nm ერთი / წთ A D B ჭაბურღილის C Gap M Kg Kg J (კგმ 2) Kg
G2501 500  1.000  12.000  56  36  47  რვა -22 30  57  , 88 ,სამოცდაცამეტი , 0003 , 01
G2502 650  ერთი  10.500  70  48  56  ათი -32 40  71  1, ოთხმოცი ერთი, 34 , 001 , 015
G2503 750  1.500  ცხრა .500  80  56  68  თოთხმეტი -38 45  84  2, სამოცდაერთი 2,02 , 002 , 571
G2504 1.150  ორი .300  9.000  96  68  74  თვრამეტი -50 55  91  4,68 სამი, ოცი , 005 , 04
G2505 2.150  ოთხი .300  შვიდი .000  112  80  85  20-ორმოცდათვრამეტი 70  108  7,84 5,28 , 011 , 05
G2506 ოთხი .200  რვა.400  ხუთი.600  140  101  106  ოცდა 75 80  130  თოთხმეტი, 88 ცხრა, სამოცდა ხუთი , 033 , 05
G2507 შვიდი .200  თოთხმეტი.400  ოთხი .700  164  124  116  ოცდათხუთმეტი ხუთი 95  145  24,41 14, ორმოცდაერთი , 073 , 06
G2508 11.700  23.400  ოთხი .200  185  143  120  ოცდათხუთმეტი 105  150  34, ათი ოცი, 84 , 128 , 10
G2509 ჩვიდმეტი .200  34.400  3.600  215  170  130  35-ას ოცდაათი 120  165  53,56 29, სამოცდაერთი , 270 , 12
G2510 27.500  ორმოცდახუთი .000  3.150  255  205  150  ორმოცდა ხუთას ორმოცდაათი 135  10  195  ოთხმოცდა ხუთი, 52 51,29 , 622 , 15
G2511 38.000  სამოცდათექვსმეტი .000  2.860  280  216  170  55-ას სამოცდა ხუთი 150  10  215  109, სამოცი ექვსი სამოცდაოთხი, 70 , 963 , 35
G2512 51.200  102.400  ორი .580  317  250  190  სამოცდაცხრამეტი 170  10  245  163,18 ოთხმოცდათოთხმეტი, 56 1835 , 45
G2513 67.300  134.600  ორი .320  345  275  210  70-210 185  12  275  213,28 122,32 2873 , ხუთი
G2514 88.000  176.000  2.200  374  300  226  100-230 200  12  295  260, სამოცდათექვსმეტი 152,57 4263 ,8
G2515 134.500  269.000  2.000  414  340  266  ას თხუთმეტი -260 230  12  355  374,87 217,46 7659 ერთი, 5
G2516 ას ოთხმოცი .000  360.000  1.800  465  370  275  ას ორმოცდა 280 250  16  345  446 355 თერთმეტი, 12 სამი, ხუთი
G2517 250.000  500.000  ერთი  505  410  295  ას სამოცდა 310 270  16  375  558 441 16,21 სამი, ცხრა
G2518 320.000  640.000  ერთი  548  450  315  ას ოთხმოცდა 345 290  16  400  712 557 ოცდახუთი ოთხი, 8
G2519 400.000  800.000  1.400  588  490  350  210-370 325  20  450  906 720 37,5 6,
G2520 510.000  1.571.000 1.300  640  520  370  230-390 345  20  480  1.1 889 53,25 რვა, 8
G2521 660.000  ერთი 1.200  690  560  390  250-420 365  20  510  ერთი 1.104 77, ხუთი ცხრა, ხუთი
G2522 780.000  ერთი ერთი  730  600  430  275-460 400  20  560  1.715 1.38 114 თერთმეტი
G2523 1.000.000 ორი .000.000 ერთი  780  650  440  300-500 410  25  570  ერთი 1.554 146 თორმეტი, ხუთი
G2524 ერთი. ორი ასი.000 2.ოთხი ასი.000 950.000  850  710  460  325-550 430  25  600  ორი .464 1.942 218 ჩვიდმეტი
G2525 ერთი 3.200.000 900.000  910  760  500  350-590 470  25  660  სამი .05 ორი .396 308 22
G2526 ერთი 3.600.000 850.000  970  810  530  375-620 500  30  700  სამი .72 2.969 430 24
G2527 1.900.000 სამი .800.000 800.000  840  550  ოთხას -650 520  30  730  4.16 3.318 532 ოცდაათი
G2528 ორი .100.000 4.ორი ასი.000 750.000  890  574  425-680 540  30  755  4.72 სამი .782 668 38
G2529 ორი .600.000 5.200.000 შვიდასასი.000  950  604  450-730 570  30  800  ხუთი.73 4.569 922 42
G2530 3.800.000 შვიდი .600.000 660.000  634  475-800 600  30  850  შვიდი. ორმოცდაორი 5.987 1.455 ორმოცდაათი

გაცილებით მეტი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ ჩვენი ვებსაიტი. მობილური / whatsapp / telegram / კაკაო us: 0086 at 13083988828 13858117778 0571 88828 უნიკალური ინსტრუმენტების მწარმოებლის (OEM) ელემენტების ნომრების ან ლოგოების გამოყენება, მაგ. CASE® და John Deere ® მხოლოდ საცნობარო ფუნქციებისთვისაა და ნივთის გამოყენების და თავსებადობის მითითებით. ჩვენი ბიზნესი და აქ ნაჩვენები შემცვლელი კომპონენტები არ არის სპონსორი, აკრედიტირებული ან წარმოებული OEM– ის მიერ.

Gear ჩემთან ახლოს დამზადებულია ჩინეთში - ჩანაცვლებითი ნაწილები - Ajmer India Coupling Giicl სერიაში უმაღლესი ხარისხის

Gear ჩემთან ახლოს დამზადებულია ჩინეთში - ჩანაცვლებითი ნაწილები - Ajmer India Coupling Giicl სერიაში უმაღლესი ხარისხის

Gear ჩემთან ახლოს დამზადებულია ჩინეთში - ჩანაცვლებითი ნაწილები - Ajmer India Coupling Giicl სერიაში უმაღლესი ხარისხის

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით https://www.ever-power.net/contact-us/

თქვენ ყოველთვის მოგიკითხავთ ნებისმიერი ინფორმაცია! გთხოვთ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ!

მოითხოვოს ციტირებით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე მოთხოვნა, გთხოვთ შეავსოთ ეს ფორმა და ჩვენ გიპასუხებთ 24 საათის განმავლობაში.


კატეგორიები

მასალები ხელმისაწვდომია

1. უჟანგავი ფოლადი: SS201, SSL, SS303, SSL, SS304
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. თითბერი: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPB58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. ბრინჯაო: C51000, C52100, C54400 და ა.შ.
5. რკინა: 1213, 12
6. ალუმინის: Al6061, Al6063
7.OEM თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად

ზედაპირის მკურნალობა

ანელირება, ბუნებრივი კანონიზაცია, თერმული დამუშავება, გაპრიალება, ნიკელის მოოქროვება, ქრომირება, თუთიის მოოქროვება, ყვითელი პასივიზაცია, ოქროს პასივიზაცია, ატლასი, შავი ფერის ზედაპირი და ა.შ.

დამუშავების მეთოდი

CNC დამუშავება, ბურთი, შემობრუნება, საღარავი, ბურღვა, დაფქვა, დამუშავება, შედუღება და აწყობა

QC და სერთიფიკატი

ტექნიკოსები თვითრეგულირდება წარმოებაში, საბოლოო შემოწმება პაკეტის წინ პროფესიონალური ინსპექტორის მიერ

ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009

პაკეტი და წამყვანი დრო

ზომა: ნახაზები

ხის კორპუსი / კონტეინერი და პლატა, ან პერსონალურად დადგენილი მახასიათებლების შესაბამისად.

15-25დღიანი ნიმუშები. 30-45დღიანი ოფიციალური შეკვეთა

Pin It on Pinterest

გაუზიარე ეს