0 საკითხი
აირჩიეთ გვერდი

მუდმივი ძალა

თქვენი პირველი არჩევანი მექანიკური გადაცემის პროდუქტებისთვის

სპეციალიზირებულია სასოფლო-სამეურნეო გადაცემათა კოლოფების, PTO ლილვების, ბორბლების, დაწყვილების, ჭიების გადაცემათა შემცირების, გადაცემათა კოლოფის და თაროების, ჯაჭვისა და ბუჩქების, საყრდენებისა და ბორბლების, პლანეტარული გადაცემათა კოლოფების, დროის ბორბლების, ლილვის საყელოების და სხვათა წარმოებაში.

მიიღეთ შეკითხვა
epg სერთიფიკატები
epg სამრეწველო გამოფენა 1